Kỹ năng cộng đồng

Sự Thật

Sự Thật

Không nói dối - Luôn luôn nói sự thật!

Giúp Đỡ Người Khác

Giúp Đỡ Người Khác

Giúp đỡ trên sân!

Tôn trọng mọi người

Tôn trọng mọi người

Học cách tôn trọng mọi người!

Chơi cầu trượt

Chơi cầu trượt

Các bạn nhỏ ơi, chơi bấp bênh có vui không nào?

Hãy là một đứa trẻ ngoan!

Hãy là một đứa trẻ ngoan!

Bé giỏi, bé ngoan!!!

Người Lạ thân Thiện

Người Lạ thân Thiện

Khi gặp người lạ, các bạn thường làm gì đầu tiên nhỉ???